Om

Krystalbilleder er et tidsskrift om film. Et tidsskrift der netop tager dette alvorligt: Film.

Vi ønsker at nærme os filmene, at undersøge og evigt genopdage dem, at glide ned i deres billeder og sprog. Vi ønsker at anspore og praktisere en fyldig, intuitiv og sensibel omgang med dét medium, som, vi mener, er så særligt dragende, og således er det også vores forsigtige forhåbning at kunne bidrage til en udvidelse af det danske filmkritiske landskab. Tidsskriftet vil præsentere værker, som fortjener en større opmærksomhed. Det være sig eksempler fra den spirende samtidsfilm eller hengemte ædelstene fra de filmhistoriske katakomber. Film, der allerede er glemte, hvis de nogensinde var husket. Redaktionen arbejder således for at stimulere en filmisk sensibilitet: Både en lydhørhed over for den enkelte films stemme og en nysgerrighed på randområderne og skyggerne i det filmiske arkiv.

Hvert nummer af Krystalbilleder vil bestå af længere artikler fra forskellige bidragydere, der ikke nødvendigvis har andet tilfælles, end at de evner at udtrykke sig indsigtsfuldt om film. Artiklerne vil selvsagt divergere i tone og attitude, men alle præsentere en tilgang som tager mediet seriøst på dets egne præmisser.

Krystalbilleder vil udkomme to gange årligt.

Redaktionen
Jeppe Carstensen
Daniel Flendt Dreesen
Emil Leth Meilvang
Lasse Winther Jensen